Temadag på Klostret blev starten på PETAB

Temadag på Klostret blev starten på PETAB

”Nationalt netværk for sundhedsprofessionelle, der arbejder med forældre, der mister barn i graviditet, fødsel eller barsel” blev ved temadagen d. 23. oktober 2023, starten til etablering af PETAB, Fagligt Selskab for Perinatale Tab og Sene Aborter.

Temadagen var arrangeret af Dorte Hvidtjørn, der er lektor og jordemoder på afd. Y3, afdelingen for perinatale tab i Skejby.

Der var 60 deltagere fordelt på jordemødre, læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og sonografer. Dagen var præget af et stort engagement i at dele viden, få indblik i regionale forskelle på vilkår for både familierne og personalet – og i sammen at udvikle området.

Programmet bød på følgende oplæg:

  • Antropologiske perspektiver på at se og holde sit døde barn v. Mathilde Lindh Jørgensen
  • Forældres eksistentielle refleksioner efter spædbarnsdød. Kandidatspeciale v. Mette Eklund
  • Præsentation af en specialafdeling for tabsramte forældre, Afsnit for Perinatalt Tab, AUH (Y3) v. Anja Vamberg og Maiken Nielsen
  • Præsentation af tilbuddet om Sorggrupper i Region Syddanmark v. Rikke Bertram og Wicki Bergholdt
  • Livet efter Tabet, præsentation af et nationalt forskningsprojekt v. Dorte Hvidtjørn
  • De usynlige børns mødre: Et kvalitativt studie om kvinders kropsforståelse efter tab af et barn in utero. Kandidatspeciale v. Maiken Damm
  • Englesprutter v. Julie Hass