Bestyrelse

Forkvinde
Dorte Hvidtjørn

Jordemoder

Jeg er jordemoder, uddannet i 1997. Jeg har siden 2001 også været tilknyttet universitet, hvor jeg i 2009 færdiggjorde min ph.d.

Jeg er meget glad for kombinationen af klinisk arbejde og forskning. Jeg er klinisk jordemoderspecialist på Aarhus Universitetshospital (AUH) og lektor på Aarhus Universitet.

I 2011 var jeg med til at oprette landets første Afsnit for Tab på AUH, jeg afholder sorggrupper og har de seneste 10 år forsket i forældre, der mister et spædbarn.

Kasserer
Rikke Bertram Grunddal

Jordemoder

Jeg er uddannet fra Jordemoderskolen i Kbh. i 1997.

De første år, var jeg jordemoder på KAS Glostrup og siden 2003 på Odense Universitetshospital.

Jeg startede i 2005 i daværende sorggruppekoncept på OUH og var i 2014 med til at etablere et nyt regionalt behandlingstilbud for forældre, der mister spædbørn. Jeg har siden (fraset kort orlov) været en del af dette.

Jeg er optaget af den følelsesmæssige kontrakt mellem mennesker, den psykologiske graviditetsproces og af tilknytningen til vores børn.

Jeg er uddannet psykoterapeut i 2014 og er i dag ansat som psykoterapeut på OUH, Familieambulatoriet, hvor jeg varetager grupper og samtaler.

Bestyrelsesmedlem
Lene Skou Jensen

Jordemoder

Jeg er uddannet jordemoder fra Aalborg Jordemoderskole i 1986, voksenunderviser fra KDAS i 1998 og ID Psykoterapeut fra ID Academy i 2008.

Siden 1993 har jeg arbejdet som jordemoder på Rigshospitalet. Sideløbende har jeg i ca. 10 år arbejdet i Videnscenter for Amning og derudover forfattet bøger, artikler og app´s om fødsler mm. til gravide, fødende og barslende.

Jeg bestrider flere specialkonsultationer og har de seneste 15-20 år specialiseret mig indenfor den svære samtale og traumatiske fødsler, især tab af graviditet ved sene aborter og foetus mortuus. Jeg er tilknyttet Enhed for Tab, på Rigshospitalet.

Bestyrelsesmedlem
Mette Kiel Smed

Jordemoder

Jeg er jordemoder, uddannet i 1999. Først har jeg arbejdet på Hvidovre Hospital og siden 2007 på Rigshospitalet. Jeg er desuden sagkyndig jordemoder i Sundhedsstyrelsen og i gang med en kandidatuddannelse i jordemodervidenskab på SDU.

Jeg er koordinerende jordemoder på Rigshospitalets Enhed for Tab, som jeg har været med til at etablere i 2021. Det er et arbejde, som er meningsfyldt for mig, og som jeg er meget taknemmelig for at være en del af. Det er vigtigt for mig, at vi giver kompetent, individualiseret og specialiseret hjælp til de mennesker, som mister børn uanset årsagen til det.

I PETAB vil jeg arbejde for, at vi nationalt og internationalt udveksler idéer, tanker og løsninger til gavn for alle involverede i dette fagområde.

Bestyrelsesmedlem
Maj Johanna Michno Apollo

Jordemoder

Jeg er uddannet fra Jordemoderskolen i København i 2020. Jeg har arbejdet i både Herning og Holstebro, inden de to fødesteder blev lagt sammen på Gødstrup Sygehus, hvor jeg nu arbejder på både føde- og barselsgangen.

Jeg har desuden været med fra starten, da vi som en del af afdelingen opstartede vores “Afsnit for tab” i foråret 2022. Jeg er glad for – og drevet af at arbejde med denne del af vores fag.

Derudover har jeg i snart fire år siddet i Kredsbestyrelsen for Jordemoderforeningen i Region Midt.

Bestyrelsesmedlem
Betina Krogh Hansen

Jordemoder

Jeg er uddannet jordemoder fra UCN i Aalborg i 2012. Efterfølgende arbejdede jeg 11 år på fødegangen i Horsens, og i 2023 blev jeg ansat som jordemoder på fødegangen i Gødstrup, hvor jeg for nyligt endvidere er blevet en del af Afsnit for Tab.

I 2021 mistede jeg selv en dreng på terminsdagen, og det var denne livsomvæltende begivenhed, der for alvor vakte min interesse for tab og sorg.

Nu drømmer jeg om at kunne være med til at ændre og forbedre vilkårene for alle de par, der oplever perinatale tab.

Bestyrelsesmedlem
Anne Gjesing Høj Eggers

Speciallæge

Jeg er uddannet læge fra Aarhus- og Københavns Universitet i 2013, ph.d. i kardiologi i 2014 og speciallæge i gynækologi og obstetrik i 2020. Under min uddannelse har jeg arbejdet på Rigshospitalet og Holbæk Sygehus. Jeg har arbejdet to år som afdelingslæge i Sårbart Team på Rigshospitalet, hvor jeg bl.a. har være med under etableringen af Enhed for Tab.

Nu arbejder jeg som Ledende overlæge i obstetrisk uddannelse, ph.d., Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Nykøbing Falster.Desuden interesserer jeg mig for at få klædt vores yngste læger på til mødet med disse familier.

Jeg er mor til tre drenge, den midterste mistede vi sent i graviditeten i 2011, da jeg har i slutningen af mit medicinstudie. Det tab blev min inspiration til at blive obstetriker og siden er spædbarnsdød, tab og sorg også blevet en professionel interesse. Jeg har i en årrække efter mit eget tab været frivillig i Landsforeningen Spædbarnsdød, nu Forældre og Sorg.

Bestyrelsesmedlem
Maritha Bjerre

Jordemoder

Jeg er uddannet Jordemoder i København 1997 og har herefter været ansat på Hvidovre, Aalborg, Holstebro, Herning og nu Gødstrup føde- og barselsgang. Uddannet psykoterapeut i 2016.

Jeg er frivillig Sorggruppeleder i Kræftens Bekæmpelse og har været med til at opstarte sorggrupper i Region midt i 2018. Jeg har opstartet og varetager en tabs-konsultation for gravide, som tidligere har mistet. Resten af mine vagter er på svanger- og barselsgangen. Jeg har gennem mange år været optaget af at forbedre tilbud og opfølgning til forældre, som mister. Tilbuddet er mange steder under udvikling og gør helt sikkert en forskel, men der er forsat plads til forbedring.