Succesfuldt seminar afholdt på Rigshospitalet

Succesfuldt seminar afholdt på Rigshospitalet

Seminar afholdt på Rigshospitalet 24/11 2021: Kunsten at kommunikere om eksistentielle valg i graviditeten.

Det var et seminar for sundhedsprofessionelle, der arbejder med par der mister i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel.

Der deltog i alt 160 personer fra hele landet fra forskellige faggrupper, blandt andet jordemødre, læger, sygeplejersker, præster og psykologer.

Der var udstillinger fra Mind my Angel, Neostrik og Mindekassen ved Heidi Himmelstrup.

Vi startede dagen ud med erfaringsudveksling i mindre gruppe, Første oplægsholder var Laura Louise Heinesen, medicinsk antropolog og ph.d.-studerende, der gav et indblik i sit studie om, hvordan forældre oplever at skulle tage et valg om at afslutte en graviditet.

Linda Martin, jordemoder og post doc fra University Medical Center Amsterdam var med på videooptagelse og fortalte om sine erfaring og sin forskning i kommunikation omkring eksistentielle spørgsmål med forældre, som mister.

Olav Bjørn, professor i føtalmedicin ved Rigshospitalet gav et indblik i, hvordan han formidler, når svære svar skal gives og beslutninger skal tages af forældre.

Et forældrepar fra Slagelse fortalte om deres oplevelse ved at miste og hvad betydning manglende kommunikation har haft for dem. De gav eksempler på, hvor der er plads til forbedring og hvor hårdt det rammer, når fagprofessionelle ikke er bevidste om deres ordvalg.

Annika F. Pedersen, cand.jur. gav os indblik i samrådenes hemmelig liv, hvad der sker i ansøgningsprocessen, og hvem sidder som beslutningstager. Hun fremlagde, hvor forskellige beslutninger der tages i forskellige regioner.

Bjørn Jakobsen cand.psych. og lektor ved RUC sluttede af som oplægsholder og tog os med ind i Kirkegaards tænkning omkring eksistens og gav forståelse for de problemer, der knytter sig til fosterdiagnostik.

Afslutningsvis evaluerede vi i summegrupper om dagens oplæg og ny viden.