100 personer deltog i vores seminar, workshop og generalforsamling i Slagelse

100 personer deltog i vores seminar, workshop og generalforsamling i Slagelse

På Slagelse sygehus samledes 100 deltagere fordelt på forskellige faggrupper d. 21. marts 2023 til PETAB – seminar og workshop, samt efterfølgende generalforsamling.

Efter morgenmad og velkomst var der fra hver region en kort gennemgang af, hvordan området organiseres og hvilke tilbud og udfordringer, man står med.

Der er store forskelle på tværs af landet, og en dag som denne giver god mulighed for inspiration.

Dernæst var Anne Gjesing Høj Eggers moderator på en virkelig spændende samtale mellem fosterpatolog Lisa Maroun og genetiker Ida Vogel om, hvilke muligheder obduktion og genetisk udredning har. Det blev levendegjort med cases.

Efter frokost skulle vi hver især vælge os ind på en workshop med oplæg og efterfølgende diskussioner:

  • opfølgning efter udskrivelse
  • Fysisk indretning af afsnit – og enheder for tab 
  • Samrådsaborter på social indikation 
  • Organisering af afsnit – og enheder for tab
  • Uddannelse, supervision og trivsel for personalet, der arbejder med målgruppen 
  • Efterfølgende i plenum fælles vidensdeling fra hver workshop.

Dagen blev afsluttet med generalforsamling i PETAB