2024: Invitation til seminar og generalforsamling

2024: Invitation til seminar og generalforsamling

Dato: D. 7. marts 2024
Sted: Regionshospitalet Randers

REVIDERING AF ABORTGRÆNSEN FRA SUNDHEDSFAGLIGT PERSPEKTIV SAMT PRÆSENTATION AF NY DANSK FORSKNING

Program:

09.00 – 09.30: Ankomst, kaffe og croissant

09.30 – 09.45: Velkommen v. forkvinde for PETAB, Dorte Hvidtjørn, klinisk jordemoderspecialist AUH

09.45 – 10.15: Lise Lotte Andersen, forkvinde for DSOG, obstetrisk overlæge, OUH.
Perspektiver på at fastholde eller flytte abortgrænsen

10.15 – 10.45: Gorm Greisen, professor i pædiatri, RH. 
Perspektiver i forhold til at fastholde eller flytte abortgrænsen

10.45 – 11.00: PAUSE

11.00 – 11.30: Lise Müller, medlem af Etisk Råd. 
Arbejdet i Etisk Råd i forhold til de nye anbefalinger omkring abortgrænsen

11.30 – 12.00: Puk Sandager, overlæge føtalmedicin, AUH. 
Føticidium – klinisk praksis, patientrettigheder og etiske overvejelser

12.00 – 13.00: FROKOST
i samtalegrupper, hvor formiddagens oplæg diskuteres

13.00 – 13.30: Opsamling på samtalegrupperne v. bestyrelsen i PETAB

13.30 – 15.00: Præsentation af 4 nye forskningsprojekter fra Livet efter Tabet kohorten

· 1) Sorgen i det første år efter tabet
Sofie Mørk, ph.d.-studerende

· 2) Symptomer på PTSD, sorg og følelse af ensomhed relateret til indlæggelse på et tabsafsnit
Sofie Mørk, ph.d.-studerende

· 3) Kropsopfattelse og seksuel sundhed efter tab
Natasia Hindsbak, cand.san. i jordemodervidenskab

· 4) Et kvalitativt studie om Forældrenes oplevelse af at gennemgå en samrådsabort
Maiken Dam, ph.d.-studerende

15.00 – 15.15: PAUSE

15.15 – 16.00: Generalforsamling PETAB

Pris: 

150 kr. for medlemmer af PETAB
400 kr. uden medlemskab af PETAB

Dette link er direkte til billetsalg

Medlemskab:

Medlemskabet af PETAB koster 250 kr. årligt 

Dette link er til erhvervelse af medlemskab